ADMINISTRATION TOURNOIS

Leightnash

Lead Admin Tournois / Streamer Web TV

SpatioHusky

Lead Discord Manager / Lead Admin Tournois / Modérateur Web TV

t

Robin « Crazz » Aleman

Iznogoud